Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 oktober 2008

Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 25 juli 2008 wordt met ingang van 1 maart 2009, op eigen verzoek, eervol ontslag verleend aan de heer Sylvain Bailly, adviseur-generaal. Het is hem vergund aanspraak op het definitief vroegtij

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2008013446
pub.
02/10/2008
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 25 juli 2008 wordt met ingang van 1 maart 2009, op eigen verzoek, eervol ontslag verleend aan de heer Sylvain Bailly, adviseur-generaal.

Het is hem vergund aanspraak op het definitief vroegtijdig pensioen te doen gelden.

^