Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 oktober 2008

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 18 september 2008 : - is aan de heer Neel, T., op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt van adjunct-griffier bij het hof van beroep te Antwerpen. Dit besluit treedt in werking op 30 sep - is aan Mevr. Colombini, N., op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt van adjunct-secretaris(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009835
pub.
03/10/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 18 september 2008 : - is aan de heer Neel, T., op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt van adjunct-griffier bij het hof van beroep te Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op 30 september 2008 's avonds; - is aan Mevr. Colombini, N., op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt van adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 7 september 2008 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 19 september 2008, is een einde gesteld aan de functies van de heer Van der Veken, W., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, met ingang van 31 augustus 2008 's avonds.

Betrokkene mag zijn aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 18 september 2008, zijn benoemd tot : - adjunct-griffier bij het hof van beroep te Gent, Mevr. Vermaerke, P., medewerker bij de griffie van de politierechtbank te Gent.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, Mevr. Cox, M., medewerker bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, Mevr. Colin, J., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, Mevr.

Bougelet, M., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, Mevr. De Pooter, I., medewerker bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het derde kanton Luik, de heer Hackin, S., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het eerste kanton Luik.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 19 september 2008, zijn benoemd tot : - hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Gent, Mevr. De Coninck, M., griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Tienen, Mevr. Brees, J.-A., adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2008; - voorlopig benoemd adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Verviers-I Herve, Mevr. André, A., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Verviers.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 18 september 2008, zijn benoemd tot : - voorlopig benoemd adjunct-secretaris bij het parket van het hof van beroep te Luik, Mevr. Couquelet, V., licentiaat in de rechten.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - adjunct-secretaris bij het parket van het arbeidshof te Luik, Mevr.

Thiernesse, I., adjunct-secretaris bij het parket van het hof van beroep te Luik.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, Mevr. Schumacher, I., medewerker bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, de heer Misschaert, B., medewerker bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - voorlopig benoemd adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, Mevr. Hubert, V., licentiaat in de rechten.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Brussel, Mevr. Leirens, M., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 19 september 2008, is voorlopig benoemd tot adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, Mevr. Van Wynendaele, L., licentiaat in de rechten.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 18 september 2008 : - is de heer Roggeman, R., griffier bij het hof van beroep te Gent, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 oktober 2008; - is Mevr. Solheid, M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 oktober 2008; - is Mevr. Van Kerckhove, C., griffier bij de rechtbank van koophandel te Gent, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 oktober 2008.

Bij ministeriële besluiten van 29 september 2008 : - blijft opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel te vervullen aan : Mevr. Apere, M., medewerker bij de griffie van deze rechtbank; de heer Delbar, S., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Courtoy, M., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Goossens, K., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Kuys, I., medewerker bij de griffie van deze rechtbank; de heer Mathelot, G., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Scheerlinck, T., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Spitaels, S., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Van der Hoeven, V., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Van de Sijpe, V., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Vigil Garcia, V., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Demesmaeker, L., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Depoortere, S., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Destrebecq, S., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; - is aan Mevr. Sterck, I., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - blijft aan Mevr. De Moor, M., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - blijft aan de heer Laderrière, S., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - is aan Mevr. Wulleman, M., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Waregem, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Verhaeghe, F., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Wervik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - blijft aan Mevr. Fidale, V., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Verviers-1 Herve, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; - is aan Mevr. Van den Eynde, B., assistent bij de griffie van de politierechtbank te Mechelen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Maillet, C., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de politierechtbank te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - blijft aan Mevr. Van Bellingen, L., medewerker bij de griffie van de politierechtbank te Halle, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - blijft aan Mevr. Denayer, I., assistent bij de griffie van de politierechtbank te Vilvoorde, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - blijft aan Mevr. Chavée, N., medewerker bij de griffie van de politierechtbank te Aarlen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - blijft aan Mevr. De Boever, N., assistent bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-secretaris bij dit parket te vervullen; - is aan Mevr. Carbone, S., medewerker bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-secretaris bij dit parket te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^