Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 oktober 2008

Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding Nationale Orden. - Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 7225 van 9 september 2008, wordt het Kruis van Ridder in de ****, postuum, verleend aan adjudant S. ****.

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2008007203
pub.
03/10/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding Nationale Orden. - Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 7225 van 9 september 2008, wordt het Kruis van Ridder in de ****, postuum, verleend aan adjudant S. ****.

^