Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 oktober 2008

Krijgsmacht Aanstelling van kandidaten-beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 7224 van 9 september 2008 : **** De leerlingen van de 160 **** promotie van de polytechnische faculteit van wie de namen volgen, worden op 2 ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. **** ****, ****. ****, ****. ****, ****. **** en ****. ****(...)

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2008007202
pub.
03/10/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
<****> MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING****><****>
**** Aanstelling van kandidaten-beroepsofficieren **** koninklijk besluit ****. 7224 van 9 september 2008 : **** **** leerlingen van de 160**** promotie van de polytechnische faculteit van wie de namen volgen, worden op 26 september 2008 aangesteld in de graad van onderluitenant kandidaat-beroepsofficier : ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. **** ****, ****. ****, ****. ****, ****. **** en ****. ****.****><****>**** leerlingen van de 145**** promotie van de faculteit sociale en militaire wetenschappen van wie de namen volgen, worden op 26 september 2008 aangesteld in de graad van onderluitenant kandidaat-beroepsofficier : ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. ****, S. **** ****, ****. **** ****, ****. De ****, ****. ****, ****-****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****-****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. **** ****, ****. **** **** ****, ****. **** ****, ****. **** ****, ****. **** ****, ****. **** ****, ****. **** ****, ****. **** ****, ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. **** en ****. Wouters.****><****>**** **** leerlingen van de 160**** promotie van de polytechnische faculteit van wie de namen volgen, worden op 26 september 2008 aangesteld in de graad van onderluitenant kandidaat-beroepsofficier : ****. ****, ****. **** ****, S. **** en ****. ****.****><****>**** leerlingen van de 145**** promotie van de faculteit sociale en militaire wetenschappen van wie de namen volgen, worden op 26 september 2008 aangesteld in de graad van onderluitenant kandidaat-beroepsofficier : ****. ****, ****. ****, S. ****, ****. ****, ****. ****, ****.-****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. ****'****, ****. Van ****, ****. **** en ****.-****. ****.****><****>Marine **** leerling van de 160**** promotie van de polytechnische faculteit ****. ****, wordt op 26 september 2008 aangesteld in de graad van vaandrig-ter-zee tweede klasse kandidaat-beroepsofficier.****><****>**** leerlingen van de 145**** promotie van de faculteit sociale en militaire wetenschappen van wie de namen volgen, worden op 26 september 2008 aangesteld in de graad van vaandrig-ter-zee tweede klasse kandidaat-beroepsofficier : ****. **** en ****. ****.****><****>**** leerling van de 46**** promotie industriële ingenieurs S. Hoge, wordt op 26 juni 2008 aangesteld in de graad van vaandrig-ter-zee tweede klasse kandidaat-beroepsofficier.****><****>**** leerling van de 99**** promotie van de hogere zeevaartschool, ****. **** ****, wordt op 26 september 2008 aangesteld in de graad van vaandrig-ter-zee tweede klasse kandidaat-beroepsofficier.****><****>**** dienst **** leerlingen van de 145**** promotie van de faculteit sociale en militaire wetenschappen van wie de namen volgen, worden op 26 september 2008 aangesteld in de graad van onderluitenant kandidaat-beroepsofficier : ****. **** en ****. Van ****.****><****>**** leerlingen van de 87**** promotie kandidaat-geneesheren van wie de namen volgen, worden op 26 september 2008 aangesteld in de graad van onderluitenant kandidaat-beroepsofficier : ****. ****, S. **** en ****. ****.
^