Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 oktober 2008

Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 7215 van 30 augustus 2008, wordt aan Mevr. Geypens, Denise, op 1 februari 2009 eervol ontslag uit haar ambt van attaché verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Zij wordt gemach

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2008007201
pub.
03/10/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 7215 van 30 augustus 2008, wordt aan Mevr.

Geypens, Denise, op 1 februari 2009 eervol ontslag uit haar ambt van attaché verleend, met aanspraak op een rustpensioen.

Zij wordt gemachtigd de titel van haar ambt eershalve te voeren.

^