Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 oktober 2008

Krijgsmacht. - Verandering van anciënniteit Bij koninklijk besluit ****. 7217 van 30 augustus 2008, ingevolge haar tijdelijke **** voor de duur van drie maanden, vanaf 1 mei 2008, wordt de datum van anciënniteit in de graad van kapitein Voor verdere bevordering wordt zij na kapitein van het vliegwezen ****, ****., gerangschikt. Bij (...)

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2008007199
pub.
03/10/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Krijgsmacht. - **** van anciënniteit Bij koninklijk besluit ****. 7217 van 30 augustus 2008, ingevolge haar tijdelijke **** voor de duur van drie maanden, vanaf 1 mei 2008, wordt de datum van anciënniteit in de graad van kapitein van het vliegwezen van kapitein van het vliegwezen ****, ****., van het korps van het niet-varend personeel van de luchtmacht, vastgelegd op 26 december 2004 in plaats van 26 september 2004.

**** verdere bevordering wordt zij na kapitein van het vliegwezen ****, ****., gerangschikt.

Bij koninklijk besluit ****. 7218 van 30 augustus 2008, ingevolge zijn tijdelijke **** voor de duur van zesendertig maanden, vanaf 1 augustus 2005, wordt de datum van anciënniteit in de graad van luitenant van luitenant ****, ****., van het korps van de logistiek van de landmacht, vastgelegd op 26 september 2005 in plaats van 26 september 2002.

**** verdere bevordering wordt hij na luitenant ****, ****., gerangschikt.

^