Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 oktober 2008

Leger. - Medische dienst Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7223 van 9 september 2008, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsof Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...)

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2008007198
pub.
03/10/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Leger. - Medische dienst Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7223 van 9 september 2008, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren bekleedt, aangeboden door geneesheer kapitein-commandant Lemmens G., aanvaard op 1 september 2008.

Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficieren, het medisch technisch korps.

Voor verdere bevordering neemt hij anciënniteitsrang als reserveonderluitenant op 28 december 1982.

^