Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 oktober 2008

Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren. - Wijziging Bij koninklijk besluit nr. 7222 van 9 september 2008, in het koninklijk besluit nr. 7140 van 19 juni 2008 betreffende Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2008.

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2008007197
pub.
03/10/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren. - Wijziging Bij koninklijk besluit nr. 7222 van 9 september 2008, in het koninklijk besluit nr. 7140 van 19 juni 2008 betreffende het ontslag op aanvraag van een beroepsofficier, worden de woorden « van de marine, korps van de dekofficieren » vervangen door de woorden « van de luchtmacht, korps van het varend personeel ».

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2008.

^