Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 oktober 2008

Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Oud-strijders. - Gewapende Weerstand **** koninklijk besluit ****. 7196 van 30 augustus 2008, wordt de Medaille van de Weerstand verleend aan het lid van de Gewapende Weerstand : **** De heer ****, ****. Bij koninklijk besluit ****. 7197 van 30 augustus 2008 : De Medaille van ****(...)

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2008007194
pub.
03/10/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
<****> MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING****><****>
Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale **** Oud-strijders. - Gewapende **** Bij koninklijk besluit ****. 7196 van 30 augustus 2008, wordt de **** van de **** verleend aan het lid van de **** Weerstand : **** gelijkgesteld aan de militairen van lagere rang : De heer ****, ****. Bij koninklijk besluit ****. 7197 van 30 augustus 2008 : De **** van de **** met zilveren staafje met inschrift van de jaartallen «*****» wordt aan de **** personen verleend, die een vrijwillige **** hebben aangegaan bij de **** Strijdkrachten voor de duur van de oorlog, gedurende de veldtocht 1940-1945 : De heren de **** de ****, ****. (****), ****, ****., ****, ****. De **** van de **** met zilveren staafje met inschrift van de jaartallen «*****» wordt aan de **** personen verleend, om reden van hun vaderlandslievende activiteiten tijdens de oorlog 1940-1945 : De heren ****, ****., ****, ****. De **** van de **** met zilveren staafje met inschrift van de woorden «*****» wordt aan de **** persoon verleend, die een vrijwillige **** heeft aangegaan in het Vrijwilligerskorps voor **** : De heer ****, ***** koninklijk besluit ****. 7198 van 30 augustus 2008 : De **** van de **** met bronzen staafje met inschrift van de jaartallen «*****» wordt aan de **** personen verleend, die een vrijwillige **** hebben aangegaan bij de **** Strijdkrachten voor de duur van de oorlog, gedurende de veldtocht 1940-1945 : De heren ****, ****., ****, ****. De **** van de **** met bronzen staafje met inschrift van de woorden «*****» wordt aan de **** personen verleend, die een vrijwillige **** hebben aangegaan in het Vrijwilligerskorps voor **** : De heren ****, ****., ****, ***** koninklijk besluit ****. 7199 van 30 augustus 2008 : **** gemachtigd als titularis van het Kruis van Ridder in de **** van **** ****, op het lint het kenteken te hechten van twee gekruiste zwaarden met bovenop een staafje met de jaartallen «*****» in : Verguld De heer ****, ***** heer **** **** ****, ****. Zij zullen op datum van 21 juli 2008 rang in de **** innemen.****><****>Worden benoemd tot Ridder in de **** van **** ****, met toekenning van twee gekruiste zwaarden met bovenop een staafje met de jaartallen «*****» in : Zilver **** heer ****, ****. Brons De heren ****, ****., ****, ****. Zij zullen op datum van 21 juli 2008 rang in de **** innemen.****><****>**** ereteken verleend aan de oud-strijders van wie de namen voorkomen in dit besluit geeft geen recht op een rente.****><****>Bij koninklijk besluit ****. 7200 van 30 augustus 2008 : Worden benoemd tot Ridder in de **** van **** ****, met toekenning van twee gekruiste zwaarden met bovenop een staafje met de vermelding «*****» in : Brons De heren ****, ****., ****, ****. Zij zullen op datum van 21 juli 2008 rang in de **** innemen.****><****>**** ereteken verleend aan de oud-strijders van wie de namen voorkomen in dit besluit geeft geen recht op een rente.****><****>Bij koninklijk besluit ****. 7201 van 30 augustus 2008 : **** gemachtigd als titularis van het Kruis van Ridder in de ****, op het lint het kenteken te hechten van twee gekruiste zwaarden met bovenop een staafje met de jaartallen «*****» in : Zilver **** heer **** ****, ***** zal op datum van 21 juli 2008 rang in de **** innemen.****><****>**** ereteken verleend aan de oud-strijder van wie de naam voorkomt in dit besluit geeft geen recht op een rente.****><****>Bij koninklijk besluit ****. 7202 van 30 augustus 2008 : **** Militair **** 1**** **** wegens een daad van moed of toewijding wordt verleend aan : De heer ****, ****. Als blijk van erkentelijkheid voor de diensten aan het land bewezen gedurende de oorlog 1940-1945.****><****>**** Militair **** 2**** **** wegens een daad van moed of toewijding wordt verleend aan : De heer ****, ****. Als blijk van erkentelijkheid voor de diensten aan het land bewezen gedurende de veldtocht van ****.****><****>Bij koninklijk besluit ****. 7203 van 30 augustus 2008, wordt de **** 1940-1945 ****. ****, bevorderd tot Officier in de **** van **** ****. Hij zal op datum van 21 juli 2008 rang in de **** innemen.****><****>**** ereteken verleend aan de oud-militair van wie de naam voorkomt in dit besluit geeft geen recht op een rente.
^