Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 oktober 2008

Leger. - Luchtmacht Overgang van het kader van de aanvullingsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7209 van 30 augustus 2008, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de aanvulling Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...)

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2008007192
pub.
03/10/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Leger. - Luchtmacht Overgang van het kader van de aanvullingsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7209 van 30 augustus 2008, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de aanvullingsofficieren van de luchtmacht bekleedt, aangeboden door onderluitenant van het vliegwezen V. Taverniers, aanvaard op 1 oktober 2008.

Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficieren van de luchtmacht, korps van het niet-varend personeel.

Voor verdere bevordering neemt hij anciënniteitsrang als reserveonderluitenant op 28 juni 2006.

^