Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 oktober 2008

Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « BINGO EXPRESS » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 15 januari 2002, betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "BINGO EXPRESS" genaamd - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummers 343 en 344), op 4 okt(...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2008003395
pub.
03/10/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « BINGO EXPRESS » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 15 januari 2002, betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "BINGO EXPRESS" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij (Belgisch Staatsblad van 7 februari 2002), wordt er meegedeeld dat de laatste dag : - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummers 343 en 344), op 4 oktober 2008 valt; - van de uitbetaling van de loten voor de winnende biljetten van voornoemde uitgifte is vastgesteld op 4 december 2008.

^