Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 oktober 2008

Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « GOAL » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 29 juni 2007 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « GOAL », een door de Nationale Lot - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 820), op 4 oktober 200(...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2008003394
pub.
03/10/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « GOAL » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 29 juni 2007 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « GOAL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij (Belgisch Staatsblad van 17 augustus 2007), wordt er meegedeeld dat de laatste dag : - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 820), op 4 oktober 2008 valt; - van de uitbetaling van de loten voor de winnende biljetten van voornoemde uitgifte is vastgesteld op 4 december 2008.

^