Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 augustus 2007

Bekendmakingen gedaan in uitvoering van artikel 38 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1939 Stand van de Staatsschuld op 30 juni 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2007040406
pub.
07/08/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Bekendmakingen gedaan in uitvoering van artikel 38 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1939 Stand van de Staatsschuld op 30 juni 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^