Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 augustus 2007

Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Lloyd's Register EMEA - Rijnkaa G-001 « Autocontrolegids dierenvoeders » 45012 Groep 1 : handel in mengvoeders, voormengsels,(...)

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2007023190
pub.
07/08/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Lloyd's Register EMEA - Rijnkaai 37 - 2000 Antwerpen - Tel. 03-212 16 40 - erkenningsnummer CI-009 tot 18 juli 2010 erkend in het kader van de validatie van autocontrolesystemen op basis van de gids : G-001 « Autocontrolegids dierenvoeders » 45012 Groep 1 : handel in mengvoeders, voormengsels, voedermiddelen, toevoegingsmiddelen.

^