Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 oktober 2007

Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 12 april 2004 wordt de heer Niebes, Pierre-Jean, geboren op 27 juni 1972, attaché met mandaat bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met ing Bij hetzelfde koninklijk besluit van 12 april 2004 wordt de heer Pirlot, Vincent, geboren op 26 jun(...)

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2007021117
pub.
16/10/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 12 april 2004 wordt de heer Niebes, Pierre-Jean, geboren op 27 juni 1972, attaché met mandaat bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 5 november 2003 voor een tweede mandaat van twee jaren benoemd tot attaché bij dezelfde instelling.

Bij hetzelfde koninklijk besluit van 12 april 2004 wordt de heer Pirlot, Vincent, geboren op 26 juni 1976, attaché met mandaat bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 5 november 2003 voor een tweede mandaat van twee jaren benoemd tot attaché bij dezelfde instelling.

Bij hetzelfde koninklijk besluit van 12 april 2004 wordt de heer Scholtes, Thierry, geboren op 31 oktober 1966, attaché met mandaat bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 1 januari 2004 voor een tweede mandaat van twee jaren benoemd tot attaché bij dezelfde instelling., Bij hetzelfde koninklijk besluit van 12 april 2004 wordt de heer Trigalet, Michel, geboren op 11 december 1967, attaché met mandaat bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 1 januari 2004 voor een tweede mandaat van twee jaren benoemd tot attaché bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 8 januari 2006 wordt de heer Niebes, Pierre-Jean, voormeld, met ingang van 5 november 2005 voor een derde mandaat van twee jaren benoemd tot attaché bij dezelfde instelling.

Bij hetzelfde koninklijk besluit van 8 januari 2006 wordt de heer Pirlot, Vincent, voormeld, met ingang van 5 november 2005 voor een derde mandaat van twee jaren benoemd tot attaché bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006 wordt de heer Scholtes, Thierry, voormeld, met ingang van 1 januari 2006 voor een derde mandaat van twee jaren benoemd tot attaché bij dezelfde instelling.

Bij hetzelfde koninklijk besluit van 1 mei 2006 wordt de heer Trigalet, Thierry, voormeld, met ingang van 1 januari 2006 voor en derde mandaat van twee jaren benoemd tot attaché bij dezelfde instelling.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wentenschapsstraat 33, 1000 Brussel), te worden toegezonden.

^