Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 oktober 2007

Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 12 januari 2005 wordt Mevr. Druez, Laurence, geboren op 3 december 1973, assistent met mandaat bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met in Bij hetzelfde koninklijk besluit van 12 januari 2005 wordt de heer Bodart, Emmanuel, geboren op 15 (...)

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2007021116
pub.
16/10/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 12 januari 2005 wordt Mevr. Druez, Laurence, geboren op 3 december 1973, assistent met mandaat bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 1 augustus 2004 voor een tweede mandaat van twee jaren benoemd tot assistent bij dezelfde instelling.

Bij hetzelfde koninklijk besluit van 12 januari 2005 wordt de heer Bodart, Emmanuel, geboren op 15 december 1969, attaché met mandaat bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 1 augustus 2004 voor een tweede mandaat van twee jaren benoemd tot attaché bij dezelfde instelling.

Bij hetzelfde koninklijk besluit van 12 januari 2005 wordt de heer Honoré, Laurent, geboren op 17 september 1967, assistent met mandaat bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 1 augustus 2004 voor een tweede mandaat van twee jaren benoemd tot assistent bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 8 januari 2006 wordt de heer Dubois, Sébastien, geboren op 17 februari 1977, assistent met mandaat bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 1 augustus 2005 voor een tweede mandaat van twee jaren benoemd tot assistent bij dezelfde instelling.

Bij hetzelfde koninklijk besluit van 8 januari 2006 wordt Mevr. Six, Caroline, geboren op 27 mei 1972, attaché met mandaat bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 1 augustus 2005 voor een tweede mandaat van twee jaren benoemd tot attaché bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 8 januari 2006 wordt de heer Antoine, Frangois, geboren op 7 februari 1967, assistent met mandaat bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 28 maart 2005 voor een tweede mandaat van twee jaren benoemd tot assistent bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 5 maart 2006 wordt de heer Libert, Marc, geboren op 12 augustus 1968, eerstaanwezend assistent bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en met ingang van 1 december 2005 benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1000 Brussel), te worden toegezonden.

^