Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 oktober 2007

Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006 wordt de heer Carnier, Marc, geboren op 6 april 1966, assistent met mandaat bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van Bij koninklijk besluit van 12 juni 2006 wordt de betrokkene met ingang van 1 januari 2006 bevor(...)

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2007021115
pub.
16/10/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006 wordt de heer Carnier, Marc, geboren op 6 april 1966, assistent met mandaat bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 3 december 2005 bevestigd in rang A van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot eerstaanwezend assistent bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 12 juni 2006 wordt de betrokkene met ingang van 1 januari 2006 bevorderd tot rang B van dezelfde loopbaan en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 12 juni 2006 wordt Mevr. Preneel, Marijke, geboren op 15 april 1971, attaché met mandaat bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 8 maart 2006 bevestigd in rang A van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot eerstaanwezend assistent bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 12 juni 2006 wordt de heer Dambruyne, Johan, geboren op 15 september 1965, met ingang van 1 juni 2006 bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën voor een mandaat van twee jaren benoemd tot assistent verbonden aan het Rijksarchief te Beveren.

Bij hetzelfde koninklijk besluit van 12 juni 2006 wordt de heer Leloup, Geert, geboren op 24 maart 1979, met ingang van 1 juni 2006 bij dezelfde instelling voor een mandaat van twee jaren benoemd tot attaché verbonden aan het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief te Brussel.

Bij hetzelfde koninklijk besluit van 12 juni 2006 wordt de heer Vandeweyer, Luc, geboren op 7 september 1956, met ingang van 1 juni 2006 bij dezelfde instelling voor een mandaat van twee jaren benoemd tot assistent verbonden aan het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief te Brussel.

Bij hetzelfde koninklijk besluit van 12 juni 2006 wordt Mevr.

Herrebout, Elsje, geboren op 20 december 1961, met ingang van 1 juni 2006 bij dezelfde instelling voor een mandaat van twee jaren benoemd tot attaché verbonden aan het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief te Brussel.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1000 Brussel), te worden toegezonden.

^