Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 oktober 2007

Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 13 maart 2006 wordt eervol ontslag uit haar ambt met ingang van 1 februari 2007 verleend aan Mevr. Dhondt, Annie, geboren op 4 januari 1942, Hoofd van een afdeling b De betrokkene mag haar aanspraak op een rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretite(...)

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2007021112
pub.
16/10/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 13 maart 2006 wordt eervol ontslag uit haar ambt met ingang van 1 februari 2007 verleend aan Mevr. Dhondt, Annie, geboren op 4 januari 1942, Hoofd van een afdeling bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

De betrokkene mag haar aanspraak op een rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van haar ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 mei 2006 wordt eervol ontslag uit zijn ambt op zijn verzoek met ingang van 1 april 2007 verleend aan de heer Govaere, Jan, geboren op 12 januari 1947, Hoofd van een departement bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

De betrokkene mag zijn aanspraak op een onmiddellijk pensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 september 2006 wordt de heer Verheyen, Erik, geboren op 2 mei 1958, werkleider bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, met ingang van 1 juni 2006 bevorderd tot rang C van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider-geaggregeerde bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 13 december 2006 wordt de heer Janssens, Luc, geboren op 6 juli 1962, attaché bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 1 november 2006 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wentenschapsstraat 33, 1000 Brussel), te worden toegezonden.

^