Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 augustus 2007

Publicatie van de arresten van de Raad van State Overeenkomstig het koninklijk besluit van 7 juli 1997 betreffende de publicatie van de arresten van de Raad van State en het ministerieel besluit van 3 februari 1998 tot bepaling van het informati Deze cd-rom kan bekomen worden door overschrijving van euro 15,75 op het rekeningnummer 679-2009395(...)

bron
raad van state
numac
2007018127
pub.
07/08/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Publicatie van de arresten van de Raad van State Overeenkomstig het koninklijk besluit van 7 juli 1997 betreffende de publicatie van de arresten van de Raad van State en het ministerieel besluit van 3 februari 1998 tot bepaling van het informatienetwerk dat toegankelijk is voor het publiek en van de magnetische drager met het oog op de raadpleging en de registratie van de arresten van de Raad van State, heeft de Raad van State de arresten van de gerechtelijke jaren 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 en 2005-2006 op een dubbele cd-rom opgenomen.

Deze cd-rom kan bekomen worden door overschrijving van euro 15,75 op het rekeningnummer 679-2009395-40 van de Raad van State. Men gelieve de mededeling « cd-rom 1994-2006 » te vermelden alsook de naam en adres van de bestemmeling.

^