Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 augustus 2007

Carrière Hoofdbestuur Eervol ontslag. - Wijziging Bij koninklijk besluit van 3 juni 2007 wordt artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 juni 2006 als volgt gewijzigd : eervol ontslag wordt verleend op 30 september 2007 aan Mevr. Anita Vand Ze is ertoe gemachtigd haar aanspraak op het pensioen te doen gelden op 1 oktober 2007 en de titel (...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2007015108
pub.
27/08/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Carrière Hoofdbestuur Eervol ontslag. - Wijziging Bij koninklijk besluit van 3 juni 2007 wordt artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 juni 2006 als volgt gewijzigd : eervol ontslag wordt verleend op 30 september 2007 aan Mevr. Anita Vanderauwera (F), adviseur generaal bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Ze is ertoe gemachtigd haar aanspraak op het pensioen te doen gelden op 1 oktober 2007 en de titel van haar ambt eershalve te voeren.

^