Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 augustus 2007

Directoraat-generaal E p I Penitentiaire Inrichtingen. - Personeelsdienst Bij koninklijk besluit van 25 april 2007 wordt de heer Dirk Janssens, attaché-gevangenisdirecteur bevorderd in de klasse A3, met als titel adviseur-gevangenisd Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2007009724
pub.
07/08/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal EpI Penitentiaire Inrichtingen. - Personeelsdienst Bij koninklijk besluit van 25 april 2007 wordt de heer Dirk Janssens, attaché-gevangenisdirecteur bevorderd in de klasse A3, met als titel adviseur-gevangenisdirecteur, met ingang van 1 juni 2006.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^