Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 augustus 2006

Toewijzing aan een vakrichting Bij koninklijk besluit van 1 juli 2006 wordt de heer Guy Van Achter, attaché, met ingang van 1 februari 2006, toegewezen aan de vakrichting « Logistiek en Economaat ». Het beroep van nietigverklaring van de voo

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2006022767
pub.
10/08/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Toewijzing aan een vakrichting Bij koninklijk besluit van 1 juli 2006 wordt de heer Guy Van Achter, attaché, met ingang van 1 februari 2006, toegewezen aan de vakrichting « Logistiek en Economaat ».

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel) te worden toegezonden.

^