Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 augustus 2006

Validatie Gids Versie 1 van de « Sectorgids autocontrole voor de primaire plantaardige productie » gedateerd op 18 juli 2006 werd op 24 juli 2006 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldi

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2006022764
pub.
07/08/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


Validatie Gids Versie 1 van de « Sectorgids autocontrole voor de primaire plantaardige productie » gedateerd op 18 juli 2006 werd op 24 juli 2006 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen goedgekeurd. Deze gids kan bekomen worden bij de Algemeen Boerensyndicaat, Hendrik Consciencestraat 53A, 8800 Roeselare, Tel. +32 (0)51-26 08 20, Fax: +32 (0)51-24 25 39; e-mail: abs.smw@skynet.be - web: www.algemeenboerensyndikaat.be en Boerenbond, Diestsevest 40, 3000 Leuven, Tel. +32 (0)16-28 61 01, Fax: +32 (0)16-28 61 09; e-mail : martine.tilkens@boerenbond.be, Website: www.boerenbond.be en Fédération Wallonne de l'Agriculture, chaussée de Namur 47, 5030 Gembloux; tel. +32 (0)81-60 00 60; fax : +32-(0)81-60 04 46; e-mail : fwa@fwa.be - website : www.fwa.be en OVPG vzw - Overlegplatform voor de verwerking van handel in plantaardige grondstoffen en producten, Tervurenlaan 182 bus 4, 1150 Brussel; tel: +32 (0)2-775 80 63; fax : +32 (0)2-775 80 75; e-mail : info@vegaplan.be - website :www.vegaplan.be en CBB - Confederatie van de Belgische Bietenplanters, Anspachlaan, 111/Bus 10, 1000 Brussel; tel: +32 (0)2-513 68 98; fax : +32 (0)2-12 19 88; e-mail : secretariat@cbb.be

^