Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 juni 2006

Aanduiding in N-1 managementfunctie Bij koninklijk besluit van 10 juni 2006 wordt de heer Peeters, Johan, op het Nederlands taalkader, aangeduid als houder van de N-1 managementfunctie « algemeen directeur », voor een periode van zes jaar, bij De heer Peeters, Johan, hoofd van de Instelling bij het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde e(...)

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2006022549
pub.
16/06/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Aanduiding in N-1 managementfunctie Bij koninklijk besluit van 10 juni 2006 wordt de heer Peeters, Johan, op het Nederlands taalkader, aangeduid als houder van de N-1 managementfunctie « algemeen directeur », voor een periode van zes jaar, bij de wetenschappelijke instelling van de Staat « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid ».

De heer Peeters, Johan, hoofd van de Instelling bij het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie, wordt in ambtshalve verlof voor opdracht van algemeen belang geplaatst voor de duur van zijn mandaat.

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel) te worden toegezonden.

^