Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 oktober 2005

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 3 oktober 2005 : - zijn benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Brussel : - Mevr. Degreef, D., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel; - Mevr. de Hemptinne, M., - is de heer De Buysscher, S., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009796
pub.
13/10/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 3 oktober 2005 : - zijn benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Brussel : - Mevr. Degreef, D., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel; - Mevr. de Hemptinne, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel; - is de heer De Buysscher, S., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen; - is de heer De Meirsman, L., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het derde kanton Leuven.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^