Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 augustus 2005

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 november 2004, in werking tredend op 31 augustus 2005, is de heer Moisse, P., hoofdgriffier van de arbeidsrechtbank te Doornik, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak o Bij koninklijke besluiten van 5 december 2004, in werking tredend op 31 augustus 2005 : - is(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009625
pub.
05/08/2005
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 november 2004, in werking tredend op 31 augustus 2005, is de heer Moisse, P., hoofdgriffier van de arbeidsrechtbank te Doornik, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 5 december 2004, in werking tredend op 31 augustus 2005 : - is de heer Delchambre, J., hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel te Nijvel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de heer Vander Jeugt, G., hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel te Charleroi, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 januari 2005, in werking tredend op 31 augustus 2005, is de heer Van Reusel, J., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 25 januari 2005, in werking tredend op 31 augustus 2005 : - is de heer De Dekker, W., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de heer Clerx, J., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is Mevr. Kaket, A., hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Saint-Nicolas, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 februari 2005, in werking tredend op 17 augustus 2005, is de heer Genevois, J.-C., griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 april 2005, in werking tredend op 31 augustus 2005, is de heer Joris, C., hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Herstal, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 april 2005, in werking tredend op 31 augustus 2005, is de heer Leyssens, A., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 maart 2005, in werking tredend op 31 augustus 2005, is de heer De Moor, F., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^