Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 juli 2005

Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 november 2004, is Mevr. Bovyn, M., voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. Bij koninklijke besluiten van 25 apri - is de heer Fobe, M., eerste advocaat-generaal bij het militair gerechtshof, met opdracht om het a(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009537
pub.
04/07/2005
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 november 2004, is Mevr. Bovyn, M., voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde.

Bij koninklijke besluiten van 25 april 2005 : - is de heer Fobe, M., eerste advocaat-generaal bij het militair gerechtshof, met opdracht om het ambt van magistraat van het openbaar ministerie te vervullen bij het federaal parket, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen; - is de heer Van Hemel, L., eerste subsituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde; - is de heer Willems, P., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde.

^