Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 december 2004

Nationale Orden. - Paleis Bij koninklijk besluit van 16 november 2004 zijn de Gouden Palmen in de Kroonorde verleend aan de heer DE SMET, Johny, Chef kamerbewaarder op het Koninklijk Paleis te Brussel. Hij neemt vanaf de datum van het besluit Parlementaire Beweging Bij koninklijk besluit van 10 november 2004 werd het Kruis van Ridder in (...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2004000640
pub.
29/12/2004
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Nationale Orden. - Paleis Bij koninklijk besluit van 16 november 2004 zijn de Gouden Palmen in de Kroonorde verleend aan de heer DE SMET, Johny, Chef kamerbewaarder op het Koninklijk Paleis te Brussel.

Hij neemt vanaf de datum van het besluit zijn rang in de Orde in.

Parlementaire Beweging Bij koninklijk besluit van 10 november 2004 werd het Kruis van Ridder in de Leopoldsorde aan Mevr. GARDEYN-DEBEVER, Gisèle, Gewezen Lid van het Vlaams Parlement, ingetrokken en werd zij bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde.

Zij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Zij neemt vanaf de datum van het koninklijk besluit van 11 juni 2004 haar rang in de Orde in.

Bij koninklijke besluiten van 16 november 2004 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend : Leopoldsorde Grootofficier De heer DENAYER, Gaston, Secretaris-generaal van het Vlaams Parlement, met ingang van 15 november 1998.

Officier Mevr. LIEVENS, Frieda Julia Maria, Griffier bij de Raad van State, met ingang van 15 november 2000.

Ridder De heren : BAETENS, Robert, Chef documenten en verzending (chef-klerk) bij het Vlaams Parlement, met ingang van 8 april 2003 CLOOTS, Guy Jules Leon Joseph, Adjunct-adviseur bij het Vlaams Parlement, met ingang van 15 november 2003 DE BRUCKER, Herwin Gustaaf, Attaché bij de Raad van State, met ingang van 15 november 2001 DE CAE, Luc Albert Eddy Joseph, Attaché bij de Raad van State, met ingang van 15 november 1997 FELIERS, Wilfried François Marcel, Kapitein-korpschef van de brandweerdienst van Ieper, met ingang van 8 april 2001 GOOSSENS, Roger Cyriel, Chef-klerk economaat bij het Vlaams Parlement, met ingang van 15 november 2000 HANSSENS, Dirk Victor Clement, Adjunct-adviseur bij het Vlaams Parlement, met ingang van 8 april 2001 Mevr. KINDTS, Andrea Alida Josephina, Directieassistent bij het Vlaams Parlement, met ingang van 8 april 2002 De heren : MATTENS, Dirk, Adjunct-adviseur bij het Vlaams Parlement, met ingang van 8 april 1998 MEULEMANS, Christian Constant Maria, Attaché bij de Raad van State, met ingang van 15 november 1996 MILOJKOWIC, Michaël Simon Wilhelm, Bestuurssecretaris bij de Raad van State, met ingang van 15 november 2000 MORDIJCK, Felix Jozef, Griffier-informaticus bij de Raad van State, met ingang van 15 november 2001 NOTEBAERT, Erik Hektor, Secretaris bij de Raad van State, met ingang van 15 november 1996 Mevrn. : SOIL, Christiane, Directiesecretaris bij het Vlaams Parlement, met ingang van 15 november 2000 TRUYENS, Marie-Astrid Michel Amalia, Griffier bij de Raad van State, met ingang van 8 april 1999 De heren : VAN den ABBEELE, Hans Leo Juliette, Adjunct-adviseur bij het Vlaams Parlement, met ingang van 8 april 2004 VAN de WEGHE, Germain August, Luitenant-dienstchef van de brandweerdienst van Ruiselede, met ingang van 8 april 2004 Mevr. VAN DIERENDONCK, Esmeralda Irma Daniel, Adjunct-adviseur bij het Vlaams Parlement, met ingang van 15 november 2000 De heer VAN RAEMDONCK, Thierry Hubert René Ghislaine, Documentalist bij de Raad van State, met ingang van 15 november 2001 Mevr. WAUTERS, Vera Malvina Urbain Armand, Griffier bij de Raad van State, met ingang van 8 april 2001.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Kroonorde Officier Mevr. BOURGEOIS, Anne-Marie, Eerste attaché bij de Raad van State, met ingang van 15 november 1998 De heren : DE MUNTER, Gery Marie Emiel René, Secretaris bij de Raad van State, met ingang van 8 april 2002 EYNATTEN, Marc Jean Emmanuel, Adviseur-afdelingshoofd bij het Vlaams Parlement, met ingang van 15 november 1999 Mevr. GOOSSENS, Martine Magdalena Gustaaf, Adviseur-afdelingshoofd bij het Vlaams Parlement, met ingang van 8 april 2002 De heren : LICHTERT Dirk, Adviseur bij het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, met ingang van 8 april 2004 MERGAERTS Stefaan, François, Elisabeth, Adviseur bij het Vlaams Parlement, met ingang van 15 november 2002 Mevr. MOULAERT, Lutgart Angela Albert, Adviseur bij het Vlaams Parlement, met ingang van 8 april 2003.

Ridder Mevrn. : BUYSSE, Monique, Eerste directieassistent bij het Vlaams Parlement, met ingang van 8 april 1999 DE CLERCQ, Nadine Antoinette Roger, Chef-redacteur bij het Vlaams Parlement, met ingang van 15 november 1996 DE COSTER, Sonia Maria, Assistent-afdelingshoofd bij het Vlaams Parlement, met ingang van 8 april 2001 DE WACHTER, Diana Jozefina Florimonda, Chef-redacteur bij het Vlaams Parlement, met ingang van 15 november 1996 De heren : KINNAER, Hugo August Oscar, Chef-redacteur bij het Vlaams Parlement, met ingang van 15 november 1996 MESKENS, Victor Jan Marie, Detachementschef bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp, met ingang van 15 november 2002 Mevr. RETSIN, Katharina, Eerste Assistente bij het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, met ingang van 8 april 2001 De heren : VAN MULDERS, Vincent Marie Léon, Officier Hoofddirecteur Interventies bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp, met ingang van 15 november 1996 VANOOTEGHEM, Ludwig Robert, Luitenant bij de brandweerdienst van Kortrijk, met ingang van 8 april 2001 VAN ROMPAEY, Louis Frederic, Kapitein-commandant-dienstchef van de brandweerdienst van Hasselt, met ingang van 15 november 1996 VERMOLEN, Jozef Emile Cecilia, Luitenant-dienstchef van de brandweerdienst van Merksplas, met ingang van 8 april 2001 VINCK, Karel Laurent, Onderluitenant bij de brandweerdienst van Boom, met ingang van 15 november 2003.

Gouden Palmen De heren : BUERMANS, Leo Catharina, Luitenant-dienstchef van de brandweerdienst van Essen, met ingang van 15 november 1996 DEVROO, Eugène Hubert Martin, Adjudant bij de brandweerdienst van Hasselt, met ingang van 15 november 1996 Mevrn. : LEMMENS, Sonia Marie-Julienne, Hoofdklerk-typist bij de Raad van State, met ingang van 8 april 2003 LUYPAERT, Lydia Gabrielle Leontine, Chef-klerk/hoofdonthaalmedewerker bij het Vlaams Parlement, met ingang van 15 november 2003 De heren : SAMYN, Patrick, André, Onderluitenant bij de brandweerdienst van Roeselare, met ingang van 8 april 2002 TEMMERMAN, Pierre, Hoofdamanuensis bij de Raad van State, met ingang van 15 november 2003 VAN ASSCHE, Ivo Ludovicus Leopoldina Maria, Luitenant-bevelhebber van de brandweerdienst van Kapellen, met ingang van 15 november 1997 VAN der JEUGT, Jean Pierre, Adjunct-detachementschef bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp, met ingang van 8 april 2003 Mevr. VANHULDENBERG, Yolande Elisabeth Francisca, Hoofdklerk-typist bij de Raad van State, met ingang van 8 april 2003 De heren : VANOPLINUS, Freddy Emiel, Eerste Sergeant bij de brandweerdienst van Roeselare, met ingang van 15 november 2003 VAN POUCKE, Ignace Gabriel Gerard, Luitenant-dienstchef van de brandweerdienst van Moorslede, met ingang van 15 november 1996 VERACX, Eric Julien, Onderluitenant bij de brandweerdienst van Roeselare, met ingang van 15 november 2003.

Zilveren Palmen De heren : CAMBRE, Jozef Maria Alfons, Adjudant bij de brandweerdienst van Kapellen, met ingang van 8 april 1998 DELEU, Ludwig Isidoor Aimé, Luitenant bij de brandweerdienst van Wevelgem, met ingang van 15 november 1996 DEZEURE, Jan Frans Marcel Cornelius, Onderluitenant bij de brandweerdienst van Brasschaat, met ingang van 8 april 2001 DRIES, Franciscus, Adjudant bij de brandweerdienst van Genk, met ingang van 8 april 2004 HOUBEN, Julien Paul Joseph, Sergeant-majoor bij de brandweerdienst van Genk, met ingang van 8 april 2003 LAERMANS, Martin, Sergeant-majoor bij de brandweerdienst van Genk, met ingang van 8 april 2003 MARIS, Peter, Onderluitenant bij de brandweerdienst van Temse, met ingang van 15 november 2003 MENU, Eddy Bertrand Floris, Sergeant-majoor bij de brandweerdienst van Mesen, met ingang van 8 april 2004 OREEL, Daniël Simon Eugeen, Adjudant bij de brandweerdienst van Eeklo, met ingang van 15 november 2004 PEETERS, Alois Carlo, Onderluitenant bij de brandweerdienst van Kapellen, met ingang van 15 november 1996 SMEETS, Eric André Marie, Sergeant-majoor bij de brandweerdienst van Genk, met ingang van 15 november 2002 THEUNS, Ludovicus Jozef Anna, Onderluitenant bij de brandweerdienst van Essen, met ingang van 15 november 1996 THYS, Louis Eugenie, Onderluitenant bij de brandweerdienst van Willebroek, met ingang van 8 april 2001 VAN BRUWAENE, Yves Gaston Cornelius, Adjudant-sportmonitor bij de brandweerdienst van Poperinge, met ingang van 8 april 2001 VANDEWALLE, Johan Camiel Corneel, Adjudant bij de brandweerdienst van Staden, met ingang van 8 april 2003 VERBEKEN, Jan, Sergeant bij de brandweerdienst van Asse, met ingang van 15 november 2004 VERCRUYSSE, Guido Camiel Emiel, Sergeant bij de brandweerdienst van Hasselt, met ingang van 8 april 1999 VERHAEGHE, Geert Rafaël Cyriel, Onderluitenant bij de brandweerdienst van Ingelmunster, met ingang van 8 april 1997.

Gouden Medaille De heren : BERGSMA, Louis Albert André, Sergeant bij de brandweerdienst van Kapellen, met ingang van 15 november 1997 BOOM, Petrus Franciscus, Sergeant bij de brandweerdienst van Essen, met ingang van 8 april 1997 BOURGEOIS, José Hubert, Eerste sergeant bij de brandweerdienst van Ingelmunster, met ingang van 8 april 1997 CALLENS, Noël André Maria, Sergeant bij de brandweerdienst van Tielt, met ingang van 15 november 2003 CERPENTIER, Roger Emiel Josephina, Brandweerman bij de brandweerdienst van St.-Niklaas, met ingang van 8 april 2003 COLLIER, Alfons Gabriel François, Sergeant bij de brandweerdienst van Edegem, met ingang van 15 november 1997 CRABBE, Raphaël Hendrik, Sergeant bij de brandweerdienst van Moorslede, met ingang van 15 november 2000 DEBROUWERE, Michel André, Sergeant bij de brandweerdienst van Wevelgem, met ingang van 8 april 2002 DESMET, Philippe Marcel Johan, Eerste sergeant bij de brandweerdienst van Oudenaarde, met ingang van 15 november 2004 GEERNAERT, Daniel Maria Cyriel, Adjudant bij de brandweerdienst van Willebroek, met ingang van 15 november 2001 GERMONPREZ, Noël Jerome, Sergeant bij de brandweerdienst van Blankenberge, met ingang van 8 april 2002 GOMMEREN, Ludo Constant Corry, Sergeant bij de brandweerdienst van Essen, met ingang van 8 april 2001 GRIMON, Willy Gustaaf Gerardus, Eerste sergeant bij de brandweerdienst van Brasschaat, met ingang van 15 november 1996 HERTOGS, Jozef Frans Joanna, Sergeant bij de brandweerdienst van Essen, met ingang van 8 april 2001 HEYLEN, Marcel Edward José, Sergeant bij de brandweerdienst van Borsbeek, met ingang van 8 april 2001 HUYBRECHTS, Robert Franciscus Henrietta Maria Louis, Sergeant bij de brandweerdienst van Edegem, met ingang van 15 november 2002 LAMMERTIN, Jozef Silveer, Eerste sergeant bij de brandweerdienst van Ingelmunster, met ingang van 8 april 1999 LIPPENS, Robert Marie Alfons, Brandweerman bij de brandweerdienst van Sint-Niklaas, met ingang van 8 april 2003 LUYSSEN, Gilbert Cyrille, Sergeant bij de brandweerdienst van Ieper, met ingang van 15 november 1997 MINNEBIER, François Arnold, Eerste sergeant bij de brandweerdienst van Willebroek, met ingang van 15 november 2001 NOBELS, Theodore Helena Marcel, Sergeant bij de brandweerdienst van Edegem, met ingang van 15 november 2003 NOENS, Jonius Oscar Irma Albert, Korporaal bij de brandweerdienst van Sint-Niklaas, met ingang van 8 april 2002 PILLECYN, William Josephus Maria, Korporaal bij de brandweerdienst van Sint-Niklaas, met ingang van 15 november 2001 SIONGERS, Roger Karel Frans, Eerste sergeant bij de brandweerdienst van Borsbeek, met ingang van 15 november 1998 SOETEWEY, Leopold Albert Gerardus, Sergeant bij de brandweerdienst van Kapellen, met ingang van 15 november 1998 SOLLIE, Louis Isidoor Maria, Adjudant bij de brandweerdienst van Willebroek, met ingang van 15 november 1998 STRAGIER, Jonny Prosper, Adjudant bij de brandweerdienst van Ingelmunster, met ingang van 15 november 1996 VANDELANNOOTE, Luc Achiel Adrien, Sergeant bij de brandweerdienst van Moorslede, met ingang van 15 november 2003 VANDEPUTTE, Freddy Eduard, Sergeant bij de brandweerdienst van Ingelmunster, met ingang van 15 november 1998 VANDERHEEREN, Lionel Maurice, Sergeant bij de brandweerdienst van Ingelmunster, met ingang van 8 april 2003 VAN de VELDE, Eddy Henri Pierre, Sergeant bij de brandweerdienst van Eeklo, met ingang van 8 april 2004 VANDEVYVERE, Eddy Michel, Eerste sergeant bij de brandweerdienst van Moorslede, met ingang van 8 april 2004 VAN NUETEN, Petrus Norbert Josepha, Adjudant bij de brandweerdienst van Essen, met ingang van 15 november 1996 VAN OSTA, Willy Pierre Maria, Eerste sergeant bij de brandweerdienst van Brasschaat, met ingang van 15 november 1996 WUYTS, Frans Jozef Maria, Sergeant bij de brandweerdienst van Brasschaat, met ingang van 15 november 2000.

Zilveren Medaille De heren : ADRIAENSSENS, Walter Constant Justina, Korporaal bij de brandweerdienst van Brasschaat, met ingang van 15 november 1999 ANDRIESSEN, François Cornelius Catharina, Brandweerman bij de brandweerdienst van Essen, met ingang van 15 november 1997 BEERSMANS, Carl Arthur Paul, Korporaal bij de brandweerdienst van Kapellen, met ingang van 15 november 2003 BLOMME, Jean-Pierre Joseph, Korporaal bij de brandweerdienst van Blankenberge, met ingang van 8 april 2002 BOERMANS, Pierre Julienne Jean, Brandweerman bij de brandweerdienst van Brasschaat, met ingang van 15 november 2001 BOUCKAERT, Eric Georges Corneel, Brandweerman bij de brandweerdienst van Ieper, met ingang van 15 november 2003 CLAESSENS, Francis Maria René, Brandweerman bij de brandweerdienst van Essen, met ingang van 8 april 2001 DARAGAS, Jean-Pierre Leon, Korporaal bij de brandweerdienst van Oudenaarde, met ingang van 15 november 2004 DE BRUYCKER, Jackie Alfred Helena, brandweerman bij de brandweerdienst van Eeklo, met ingang van 15 november 2003 DE COCK, Louis Sylvain, Brandweerman bij de brandweerdienst van Willebroek, met ingang van 15 november 1996 DE CREMER, Geert Dominique Casimir Rita, Brandweerman bij de brandweerdienst van Oudenaarde, met ingang van 15 november 2003 DE LEPELEIRE, Fernand Raymond, Brandweerman bij de brandweerdienst van Avelgem, met ingang van 15 november 1996 DEMUYNCK, Werner Jeroom, Brandweerman bij de brandweerdienst van Ingelmunster, met ingang van 15 november 1996 DE PAUW, Fernand Arthur August, Brandweerman bij de brandweerdienst van Brasschaat, met ingang van 8 april 1998 DEVOS, Willy André, Korporaal bij de brandweerdienst van Waregem, met ingang van 8 april 2003 DE WINT, Marc Emiel Maria, Korporaal bij de brandweerdienst van Brasschaat, met ingang van 15 november 1996 DRUANT, Luc Achille Jerome Urbain, Brandweerman bij de brandweerdienst van Ieper, met ingang van 15 november 2003 GEERARDYN, Kristiaan Renaat Cornelius, Korporaal bij de brandweerdienst van Ieper, met ingang van 15 november 1998 GEUDENS, Henri Gerard Elisa, Brandweerman bij de brandweerdienst van Kapellen, met ingang van 15 november 1996 HENDERICKX, Emiel Jozef Emiliana Franciscus, Korporaal bij de brandweerdienst van Borsbeek, met ingang van 15 november 1996 HENDRICKX, Paul Auguste Suzanne, Brandweerman bij de brandweerdienst van Borsbeek, met ingang van 15 november 1996 LABIE, Léonard Elisa, Korporaal bij de brandweerdienst van Brasschaat, met ingang van 15 november 2000 LAMBRECHT, Luc Joseph Marie, Brandweerman bij de brandweerdienst van Wevelgem, met ingang van 15 november 2003 LEMARCQ, Willy Jules Gerard, Brandweerman bij de brandweerdienst van Avelgem, met ingang van 15 november 2003 MASELIS, Jacques Bernard Corneille, Brandweerman bij de brandweerdienst van Mesen, met ingang van 15 november 1996 MILLEVILLE, Hubert Arthur, Brandweerman bij de brandweerdienst van Mesen, met ingang van 15 november 1996 MONDELAERS, Robert Jean Marie, Brandweerman bij de brandweerdienst van Heusden-Zolder, met ingang van 15 november 2004 NAERT, Marc Joseph, Brandweerman bij de brandweerdienst van Moorslede, met ingang van 15 november 1996 NEVE, Eric Marcel, Brandweerman bij de brandweerdienst van Wevelgem, met ingang van 8 april 2002 PATTYN, René Jan Zoé, Korporaal bij de brandweerdienst van Willebroek, met ingang van 15 november 1996 PENNINCK, Pierre Antoine Laurent, Korporaal bij de brandweerdienst van Moorslede, met ingang van 15 november 2001 PIEDFORT, Eric Jan Godelieva Maria, Brandweerman bij de brandweerdienst van Brasschaat, met ingang van 15 november 2000 PLEES, Martin Jean, Brandweerman bij de brandweerdienst van Lommel, met ingang van 8 april 2003 ROELS, Guido Leonie August, Korporaal bij de brandweerdienst van Stekene, met ingang van 8 april 2004 SEMPELS, Albert Emiel Henri, Brandweerman bij de brandweerdienst van Edegem, met ingang van 8 april 2003 SENDEN, Jan Frans Joanna, Brandweerman bij de brandweerdienst van Edegem, met ingang van 15 november 2001 STEENBEKE, Lucien Germain, Brandweerman bij de brandweerdienst van Eeklo, met ingang van 8 april 2004 VAES, Jonny Cornelius Maria, Brandweerman bij de brandweerdienst van Lommel, met ingang van 8 april 2004 VANDEN ABEELE, Maurice René Marie, Brandweerman bij de brandweerdienst van Oudenaarde, met ingang van 8 april 2004 VAN den BERGH, Frans Jan Maria, Brandweerman bij de brandweerdienst van Essen, met ingang van 8 april 1999 VAN de VEN, Alfons, Brandweerman bij de brandweerdienst van Brasschaat, met ingang van 15 november 1996 VAN DORST, Pierre Joannes Maria, Korporaal bij de brandweerdienst van Essen, met ingang van 15 november 2003 VAN EESTER, Guido Rosalie, Ferdinand, Korporaal bij de brandweerdienst van Edegem, met ingang van 8 april 2003 VAN EYNDHOVEN, Hans Gerhard, Korporaal bij de brandweerdienst van Willebroek, met ingang van 15 november 1996 VAN GINK, Petrus Marinus Cornelis, Brandweerman bij de brandweerdienst van Essen, met ingang van 8 april 1997 VAN GLABEKE, Lucien Julien, Brandweerman bij de brandweerdienst van Avelgem, met ingang van 15 november 1996 VAN MECHELEN, Franciscus Aline Maria, Brandweerman bij de brandweerdienst van Kapellen, met ingang van 8 april 2004 VAN MEER, François Etienne Maria, Brandweerman bij de brandweerdienst van Brasschaat, met ingang van 15 november 2000 VAN ROMPAEY, Ludovicus Philomena, Brandweerman bij de brandweerdienst van Brasschaat, met ingang van 8 april 1998 VANVLASSELAER, Paul Louis, Brandweerman bij de brandweerdienst van Aarschot, met ingang van 15 november 2003 VAN WIELE, Freddy Leopold Esther, Korporaal bij de brandweerdienst van Temse, met ingang van 8 april 2003 VERBESSEM, Guido August Lodewijk, Brandweerman bij de brandweerdienst van Duffel, met ingang van 15 november 2002 VERCOUTERE, Willy Richard, Brandweerman bij de brandweerdienst van Avelgem, met ingang van 15 november 1996 VERCRUYSSE, Marc Isidoor Corneel, Brandweerman bij de brandweerdienst van Ieper, met ingang van 8 april 2003 VERDICKT, Theo Yvonne, Brandweerman bij de brandweerdienst van Temse, met ingang van 15 november 2002 VERDRU, Jean-Pierre Oscar Cornelius, Brandweerman bij de brandweerdienst van Mesen, met ingang van 15 november 2000 VERHAEGHE, Noël Eric, Brandweerman bij de brandweerdienst van Ingelmunster, met ingang van 8 april 1997 VERSCHEURE, Luc Antoon, Korporaal bij de brandweerdienst van Ingelmunster, met ingang van 15 november 2001 VERTEURVE, Paul Henri Arthur, Korporaal bij de brandweerdienst van Edegem, met ingang van 8 april 1999 WEYN, Eddy Ferdinand Germaine, Korporaal bij de brandweerdienst van Edegem, met ingang van 8 april 2002.

Orde van Leopold II Grootofficier De heren : BROUTIN, Henri, Directeur bij het Vlaams Parlement, met ingang van 15 november 1999 COPPENS, René Louis, Directeur bij het Vlaams Parlement, met ingang van 15 november 2002.

Commandeur Mevrn. : ADAM, Paula, Adviseur bij het Vlaams Parlement, met ingang van 8 april 1999 BAETEMAN, Marie-Henriette Emilienne Gustaaf, Adviseur-afdelingshoofd bij het Vlaams Parlement, met ingang van 8 april 1998 De heren : BUYSSE, Christiaan Camiel Leon, Eerste attaché bij de Raad van State, met ingang van 8 april 1998 DEBOELPAEP, Robert Leopold, Adviseur-afdelingshoofd bij het Vlaams Parlement, met ingang van 8 april 2001 DE CREM, Guy Philippe Jean, Adviseur-afdelingshoofd bij het Vlaams Parlement, met ingang van 8 april 2002 DE PELSEMAEKER, Guido René, Eerste attaché bij de Raad van State, met ingang van 8 april 2000 DE SLOOVER, Gilbert André, Hoofdsecretaris bij de Raad van State, met ingang van 8 april 2001 GERARTS, Hubert Marie Mathieu, Adviseur-afdelingshoofd bij het Vlaams Parlement, met ingang van 8 april 2002 Mevr. LAGAE, Maria Johanna Clemence, Adviseur-afdelingshoofd bij het Vlaams Parlement, met ingang van 15 november 1997 De heer LE BRUYN, Marc Franciscus Hortensia, Adviseur bij het Vlaams Parlement, met ingang van 8 april 2004 Mevr. SYMOENS, Maria-Anna, Adviseur bij het Vlaams Parlement, met ingang van 15 november 1999 De heren : VAN EYCKEN, Jocelyn Lucien Fernand, Adviseur-afdelingshoofd bij het Vlaams Parlement, met ingang van 8 april 1998 VAN ZUTPHEN, Johannes Thomas Paulus Maria, Adviseur-afdelingshoofd bij het Vlaams Parlement, met ingang van 8 april 2000.

Officier De heren : DE BOEVER, Jony Maurice, Kapitein-dienstchef van de brandweerdienst van Tielt, met ingang van 8 april 2004 KESTELOOT, Jean-Pierre Antoon, Kapitein-korpschef van de brandweerdienst van Wevelgem, met ingang van 8 april 2004.

Ridder Mevr. CELIS, Chantal Suzanne Louis, Eerste assistent bij het Vlaams Parlement, met ingang van 8 april 2001 De heer CORSELIS, Roland Jean, Pierre Cyriel André, Onderluitenant bij de brandweerdienst van Ingelmunster, met ingang van 15 november 1996 Mevrn. : CUYPERS, Annie Johanna Fransisca Vivianna, Directieassistent bij het Vlaams Parlement, met ingang van 15 november 1996 DE GROOTE, Manon, Directieassistent bij het Vlaams Parlement, met ingang van 8 april 1998 DE KEYSER, Margareta, Eerste adjunct-secretaris bij de Raad van State, met ingang van 8 april 2001 De heren : DE MUYLDER, Luc Auguste Louis, Eerste assistent bij het Vlaams Parlement, met ingang van 8 april 1997 DUFLOUCQ, Bernard Jerome Corneel, Onderluitenant bij de brandweerdienst van Ieper, met ingang van 8 april 2003 GORISSEN, Stefan Johan, Assistent bij het Vlaams Parlement, met ingang van 15 november 1998 HOLVOET, Marino Jeroom, Kapitein-dienstchef van de brandweerdienst van Ingelmunster, met ingang van 8 april 1999 HOSTE, Robert Luc, Luitenant bij de brandweerdienst van Tielt, met ingang van 15 november 2003 KNAPEN, Dominic Georges Josephine, Kapitein bij de brandweerdienst van Genk, met ingang van 8 april 2004 MEERMANS, Johan Alfons, Eerste assistent bij het Vlaams Parlement, met ingang van 8 april 2000 MERTENS, Martin, Onderluitenant bij de brandweerdienst van Willebroek, met ingang van 15 november 1996 Mevr. MERTENS, Sonia Octavie Francine, Opsteller bij de Raad van State, met ingang van 15 november 2002 De heer PEETERSILLE, Johan Roger, Assistent bij het Vlaams Parlement, met ingang van 8 april 2003 Mevr. POPPE, Hilda, Adjunct-secretaris bij de Raad van State, met ingang van 15 november 1999 De heren : ROELANDT, Guy Ferdinand, Eerste assistent bij het Vlaams Parlement, met ingang van 15 november 2000 ROMMENS, Roger Germain Cornelius, Luitenant bij de brandweerdienst van Ieper, met ingang van 8 april 2001 SAELENS, Pascal Raymond Irma, Kapitein-dienstchef van de brandweerdienst van Willebroek, met ingang van 15 november 1999 SCHELKENS, Joris, Chef-drukker bij het Vlaams Parlement, met ingang van 15 november 1996 Mevr. VAN DE WALLE, Carine Angèle, Directiesecretaris bij de Raad van State, met ingang van 8 april 2001 De heren : VANGENEUGDEN, Albert Mathieu Leander, Kapitein bij de brandweerdienst van Hasselt, met ingang van 15 november 1996 VAN HEDDEGEM, Roland Marie Georges, Luitenant bij de brandweerdienst van Oudenaarde, met ingang van 8 april 2002 VANHERP, Dirk Gustave, Onderluitenant bij de brandweerdienst van Blankenberge, met ingang van 8 april 2003 Mevrn. : VAN HOEGAERDEN, Beatrice Emilie Mathilde Leonie, Directiesecretaris bij de Raad van State, met ingang van 15 november 1996 VAN ROMPAEY, Rita Maria, Assistent bij het Vlaams Parlement, met ingang van 8 april 2001 VANWIN, Marijke Antonia Josefina, Eerste adjunct-secretaris bij de Raad van State, met ingang van 8 april 1998 VERBRAEKEN, Myriam, Opsteller bij de Raad van State, met ingang van 15 november 2000 De heer VICTOOR, Paul Camiel Cornelius, Luitenant bij de brandweerdienst van Ieper, met ingang van 8 april 2001.

Gouden Medaille De heren : AILLIET, Albert Jean, Brandweerman bij de brandweerdienst van Tielt, met ingang van 8 april 2004 COLEMONT, Georges Bernard Désiré Marie, Korporaal bij de brandweerdienst van Hasselt, met ingang van 15 november 2000 DAGLINCKX, Herman Maria Ludovicus, Korporaal bij de brandweerdienst van Genk, met ingang van 8 april 2003 DE METS, Wally Mathieu Robert, Hoofdbeambte bij het Vlaams Parlement, met ingang van 8 april 1999 DE WEVER, Georges Maurice Jonny, Brandweerman bij de brandweerdienst van Tielt, met ingang van 8 april 2004 Mevr. DE WITTE, Hilda Mathilda, Eerstaanwezend beambte bij de Raad van State, met ingang van 8 april 2001 De heren : ILSEN, Willy Ferdinand Charles, Korporaal bij de brandweerdienst van Hasselt, met ingang van 15 november 1996 KREEMERS, Marcel Livinus Emile, Brandweerman bij de brandweerdienst van Hasselt, met ingang van 15 november 1996 LANGERAET, Bernard Charles Edgard Maria, Brandweerman bij de brandweerdienst van Tielt, met ingang van 8 april 2004 MEYERS, Pierre Leopold, Brandweerman bij de brandweerdienst van Hasselt, met ingang van 15 november 1996 MOERMANS, Louis Hubert Margaretha, Brandweerman bij de brandweerdienst van Hasselt, met ingang van 15 november 1996 MOONEN, Alphonsus Paulina, Korporaal bij de brandweerdienst van Borsbeek, met ingang van 15 november 2002 MOONEN, Andreas Jozef Maria, Brandweerman bij de brandweerdienst van Ravels, met ingang van 8 april 2004 PYPOPS, Julien Jean Georges, Korporaal bij de brandweerdienst van Hasselt, met ingang van 15 november 1996 ROBIJNS, Willy Aloysius Julien, Korporaal bij de brandweerdienst van Hasselt, met ingang van 8 april 2001 SLEEBUS, Georges, Korporaal bij de brandweerdienst van Willebroek, met ingang van 15 november 1996 STEVENINCK, Ronan René Clementine, Brandweerman bij de brandweerdienst van St.-Niklaas, met ingang van 8 april 2003 THEUNIS, Willy Jean Pierre, Brandweerman bij de brandweerdienst van Hasselt, met ingang van 15 november 1996 Mevr. VAN DE CASTEELE, Martine Philippine, Hoofdbeambte bij de Raad van State, met ingang van 15 november 2001 De heren : VAN der LEENE, Jackie Leopold Maria, Korporaal bij de brandweerdienst van Sint-Niklaas, met ingang van 15 november 2003 VANDER OUGSTRAETE, José Frits Antoon, Brandweerman bij de brandweerdienst van Tielt, met ingang van 8 april 2004 VAN HECKE, Christian Janvier Marcel Marie, Korporaal bij de brandweerdienst van Hasselt, met ingang van 15 november 2001 VANREPPELEN, Marcel Joseph Patrice Marie, Brandweerman bij de brandweerdienst van Hasselt, met ingang van 15 november 1996 VANREPPELEN, Valère Vitus Joseph, Brandweerman bij de brandweerdienst van Hasselt, met ingang van 8 april 1998 VERDONCK, Patrick Albertus Margareta, Korporaal bij de brandweerdienst van Sint-Niklaas, met ingang van 15 november 2003 VERRIJT, Paul, Kamerbewaarder- autobestuurder bij de Senaat, met ingang van 8 april 2004 VERVAEKE, Joseph Camiel Adolf, Brandweerman bij de brandweerdienst van Tielt, met ingang van 8 april 2004.

Zij nemen vanaf de bij hun naam vermelde datum hun rang in de Orde in.

^