Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 maart 2003

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 februari 2003, in werking tredend op 1 maart 2003, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Mevr. Van den Broeck, I., adjunct-griffier bij deze Bij koninklijk besluit van 9 maart 2003 is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aan(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009236
pub.
21/03/2003
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 februari 2003, in werking tredend op 1 maart 2003, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Mevr. Van den Broeck, I., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 9 maart 2003 is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, Mevr. Craninckx, G., eerstaanwezend adjunct-griffier bj deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 26 februari 2003 is voorlopig benoemd tot referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, de heer Van Bockhaven, M., voorlopig benoemd parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen.

Bij koninklijk besluit van 12 maart 2003 is de heer De Coster, D., griffier bij het hof van beroep te Brussel, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar, met ingang van 1 maart 2003.

Bij ministerieel besluit van 13 maart 2003 is aan Mevr. Vandenplas, V., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Jodoigne-Perwez, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Bij ministeriële besluiten van 14 maart 2003 : - is de heer Van Bockhaven, M., voorlopig benoemd referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om zijn ambt te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen; - blijft aan de heer Gerard, M., eerstaanwezend opsteller bij het arbeidshof te Luik, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij dit hof te vervullen, voor een periode van twee maanden ingaande op 1 januari 2003 en eindigend op 28 februari 2003 's avonds; - is aan Mevr. Wantens, N., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - is een einde gesteld aan de opdracht tot adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Brussel, met ingang van 1 april 2003, van Mevr.

Genetello, A., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; - blijft aan Mevr. De Schrijver, N., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Bij ministerieel besluit van 17 maart 2003 is aan de heer Biront, J., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Bij ministerieel besluit van 14 maart 2003 blijft aan de heer Dhoore, J., beamtbe bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-secretaris bij dit parket te vervullen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^