Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 oktober 2002

Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002 wordt, met ingang van 1 januari 2003, op eigen verzoek, eervol ontslag uit zijn functies van industrieel ingenieur verleend aan de heer Willy Cappelle die aanspraak heeft op ee Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren en d(...)

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2002016199
pub.
02/10/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW


Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002 wordt, met ingang van 1 januari 2003, op eigen verzoek, eervol ontslag uit zijn functies van industrieel ingenieur verleend aan de heer Willy Cappelle die aanspraak heeft op een rustpensioen.

Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren en de ambtskleding te dragen.

^