Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 april 2002

Besluiten betreffende de leden van de arbeidshoven en de arbeidsrechtbanken Arbeidsrechtbank te Brussel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 november 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 10 juli 2001, wordt aan de heer R. Banken, wo Arbeidsrechtbank te Dendermonde. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 november 2001, dat(...)

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2002016088
pub.
13/04/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW


Besluiten betreffende de leden van de arbeidshoven en de arbeidsrechtbanken Arbeidsrechtbank te Brussel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 november 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 10 juli 2001, wordt aan de heer R. Banken, wonende te 3090 Overijse, die de leeftijdsgrens voor de uitoefening van zijn ambt heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Brussel.

Arbeidsrechtbank te Dendermonde. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 november 2001, dat in werking getreden is op 15 december 2001, wordt aan de heer L. Vercauteren, wonende te 9300 Aalst, die op 15 december 2001 de leeftijdsgrens voor de uitoefening van zijn ambt heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde.

Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

^