Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 januari 2002

Personeel. - Overplaatsing via mobiliteit Bij koninklijk besluit van 19 december 2001 wordt de heer Mathieu Hubaux, bestuursinspecteur bij het Ministerie van Financiën, met ingang van 1 november 2001, via vrijwillige mobiliteit, in hoedanigheid Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2002016026
pub.
25/01/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW


Personeel. - Overplaatsing via mobiliteit Bij koninklijk besluit van 19 december 2001 wordt de heer Mathieu Hubaux, bestuursinspecteur bij het Ministerie van Financiën, met ingang van 1 november 2001, via vrijwillige mobiliteit, in hoedanigheid van veterinair, in het Frans taalkader, overgeplaatst naar de centrale diensten van het Ministerie van Middenstand van Landbouw.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

^