Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 oktober 2002

Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « CABRIO » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 mei 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, "CABRIO" genaamd, een openbare loter - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 400), op 26 oktober 20(...)

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2002014271
pub.
26/10/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « CABRIO » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 mei 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, "CABRIO" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij (Belgisch Staatsblad van 23 mei 2002), wordt er meegedeeld dat de laatste dag : - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 400), op 26 oktober 2002 valt; - van de uitbetaling van de loten voor de winnende biljetten van voornoemde uitgifte is vastgesteld op 26 december 2002.

^