Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 maart 2002

Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 februari 2002 is aan de heer Luyckx, Willy, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 14 december 2001, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkne

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002012402
pub.
07/03/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 februari 2002 is aan de heer Luyckx, Willy, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 14 december 2001, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank van Bergen.

^