Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 december 2002

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 juli 2002 : - dat in werking treedt op 31 december 2002, is aan Mevr. Spriesterbach, A., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep t Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. - dat in werking treedt op 3 ja(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2002010113
pub.
05/12/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 juli 2002 : - dat in werking treedt op 31 december 2002, is aan Mevr.

Spriesterbach, A., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Luik.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. - dat in werking treedt op 3 januari 2003, is de heer Deborgies, R., voorzitter van de arbeidsrechtbank te Doornik, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 5 november 2002, dat in werking treedt op 5 januari 2003, is de heer Westrade, M., rechter in de arbeidsrechtbank te Doornik, aangewezen tot het mandaat van voorzitter van deze rechtbank voor een termijn van zeven jaar.

Bij koninklijk besluit van 9 augustus 2002 is de heer De Vloo, P., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Ieper, op zijn verzoek, ontlast uit zijn ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank, op datum van 31 december 2002.

^