Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 oktober 2002

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 februari 2002, dat in werking treedt op 4 november 2002, is de heer Dallons, P., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het eme Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2002, dat in werking treedt op 1 oktober 2002, is aan Mev(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2002009997
pub.
29/10/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 februari 2002, dat in werking treedt op 4 november 2002, is de heer Dallons, P., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2002, dat in werking treedt op 1 oktober 2002, is aan Mevr. Hussin, Ch., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Hoei.

Bij koninklijk besluit van 10 juli 2002, dat in werking treedt op 4 november 2002, is Mevr. Dery, A., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, benoemd tot rechter in deze rechtbank.

^