Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 oktober 2002

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 14 oktober 2002, zijn benoemd tot : - adjunct-griffier bij het hof van beroep te Brussel, Mevr. Heymans, B., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van dit hof; - griffier bij de rec - Mevr. Pisane, I., adjunct-griffier bij deze rechtbank; - de heer Provez, K., adjunct-griffi(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2002009994
pub.
29/10/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 14 oktober 2002, zijn benoemd tot : - adjunct-griffier bij het hof van beroep te Brussel, Mevr. Heymans, B., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van dit hof; - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : - Mevr. Pisane, I., adjunct-griffier bij deze rechtbank; - de heer Provez, K., adjunct-griffier bij deze rechtbank; - Mevr. Debecker, L., adjunct-griffier bij deze rechtbank; - Mevr. Petit, G., adjunct-griffier bij deze rechtbank; - Mevr. Minnen, N., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^