Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 oktober 2002

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2002 is Mevr. Devenyns, A., gerechtelijk stagiair in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot rechter in deze rechtbank. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akt

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2002009952
pub.
15/10/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2002 is Mevr. Devenyns, A., gerechtelijk stagiair in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot rechter in deze rechtbank.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^