Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 oktober 2002

Aanwijzingen Bij koninklijk besluit van 29 september 2002 wordt de heer Dassen, Koenraad, aangewezen als administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat voor een termijn van vijf jaar. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2002 wordt Mevr. Reynders, Diane, eerste substituut van de(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2002009940
pub.
09/10/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Aanwijzingen Bij koninklijk besluit van 29 september 2002 wordt de heer Dassen, Koenraad, aangewezen als administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat voor een termijn van vijf jaar.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2002 wordt Mevr. Reynders, Diane, eerste substituut van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, aangewezen tot adviseur-generaal voor het strafrechtelijk beleid voor een termijn van vijf jaar.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

^