Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 oktober 2002

Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale vereningingen en de instellingen van openbare nut Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 20 septemb(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2002009927
pub.
09/10/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale vereningingen en de instellingen van openbare nut Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de Internationale vereniging « Gas Transmission Europe », afgekort : « GTE », waarvan de zetel te 1000 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Opera Europa », waarvan de zetel te 4000 Luik gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 : 1° worden de wijzigingen der statuten goedgekeurd van de internationale vereniging « European Disposables and Nonwovens Association », afgekort : « EDANA », waarvan de zetel te 1030 Brussel gevestigd is. Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Association des Parents d'Elèves de l'Ecole européenne de Bruxelles III - Ixelles », afgekort : « A.P.E.E.E », waarvan de zetel te 1049 Brussel gevestigd is; 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 : 1° worden de wijzigingen der statuten goedgekeurd van de internationale vereniging « Confederation of Importers and Marketing Organisations in Europe of Fresh an Vegetables », waarvan de zetel te 1200 Brussel gevestigd is, en waarvan de benaming thans als volgt zal luiden : « European Fresh Produce Association » en français : « Association européenne des Fruits et Légumes frais ».

^