Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 september 2002

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 september 2002, dat in werking treedt op 1 september 2002, is aan de heer Verkinderen, E., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koop Bij koninklijk besluit van 4 september 2002 is aan de heer Vincke, F., op zijn verzoek, eervol (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2002009879
pub.
19/09/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 september 2002, dat in werking treedt op 1 september 2002, is aan de heer Verkinderen, E., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 4 september 2002 is aan de heer Vincke, F., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel.

^