Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 augustus 2002

Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de internationale verenigingen en instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 28 mei 2002 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de instelling van

bron
ministerie van justitie
numac
2002009664
pub.
02/08/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de internationale verenigingen en instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 28 mei 2002 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de instelling van openbaar nut « Fondation Tanguy Moreau de Melen Responsible Young Drivers », waarvan de zetel gevestigd is en waarvan de benaming voortaan als volgt luidt : « Fondation Tanguy Moreau de Melen Responsible Young Drivers - Secura Forum ».

^