Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 juli 2002

Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Personeel. - Justitiehuizen Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 is Mevr. L'Heureux, F., stagedoend adjunct-adviseur bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Rechterlijke organisatie Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
ministerie van justitie
numac
2002009661
pub.
09/07/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Personeel. - Justitiehuizen Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 is Mevr. L'Heureux, F., stagedoend adjunct-adviseur bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Rechterlijke organisatie - Dienst Justitiehuizen, in vast verband benoemd in de hoedanigheid van adjunct-adviseur bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie - Dienst Justitiehuizen, vanaf 6 april 2002.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^