Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 28 juni 2002

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 19 juni 2002 zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Antwerpen : - Mevr. Van Camp, B., wonende te Koningshooikt, voor een termijn van vijf jaar, met ingan - de heer Gorrebeeck, J., wonende te Boechout, voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 10 de(...)

bron
ministerie van justitie
numac
2002009625
pub.
28/06/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 19 juni 2002 zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Antwerpen : - Mevr. Van Camp, B., wonende te Koningshooikt, voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 1 september 2002; - de heer Gorrebeeck, J., wonende te Boechout, voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 10 december 2002; te Leuven : - de heer Bijnens, R., wonende te Herent, voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 24 april 2003; te Nijvel : - de heer Sztencel, S., wonende te Tubeke, voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 16 augustus 2003; te Dendermonde : - de heer Tilleman, E., wonende te Sint-Niklaas, voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 13 augustus 2003; te Verviers en te Eupen : - de heer Rauw, R., wonende te Malmedy, voor een termijn met ingang van 1 juli 2002 en eindigend op 14 april 2005; te Luik : - de heer David, G., wonende te Chaumont-Gistoux, voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 1 september 2002; te Charleroi : - de heer Dermine, L., wonende te La Bruyère, voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 25 mei 2003.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^