Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 juni 2002

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 juni 2002 is de aanwijzing van Mevr. Vandeput, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een periode van twee jaar Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)

bron
ministerie van justitie
numac
2002009593
pub.
21/06/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 juni 2002 is de aanwijzing van Mevr.

Vandeput, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een periode van twee jaar met ingang van 1 juli 2002.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^