Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 juni 2002

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 april 2001, dat in werking treedt op 30 juni 2002, is de heer Wailliez, G., substituut-auditeur-generaal bij het militair gerechtshof, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak o Bij koninklijk besluit van 26 mei 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 9 april 2002, is aa(...)

bron
ministerie van justitie
numac
2002009515
pub.
05/06/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 april 2001, dat in werking treedt op 30 juni 2002, is de heer Wailliez, G., substituut-auditeur-generaal bij het militair gerechtshof, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 mei 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 9 april 2002, is aan de heer Charlier, P., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Nijvel.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 17 april 2002 : - is de aanwijzing van Mevr. Coelst, S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 1 juli 2002; - is de aanwijzing van Mevr. Julémont, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 1 juli 2002.

Bij koninklijk besluit van 23 april 2002 is de aanwijzing van de heer Debaere, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar, met ingang van 1 juli 2002.

Bij koninklijk besluit van 6 mei 2002 is de aanwijzing van de heer Vanwinsen, A., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 1 juli 2002.

^