Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 juni 2002

Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 17 april 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de i 2° worden de statuten van deze instelling goedgekeurd. (...)

bron
ministerie van justitie
numac
2002009442
pub.
21/06/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 17 april 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de instelling van openbaar nut « La Fondation polaire internationale » waarvan de zetel te 1170 Brussel gevestigd is; 2° worden de statuten van deze instelling goedgekeurd.

^