Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 mei 2002

Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 25 april 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de in 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 25 april (...)

bron
ministerie van justitie
numac
2002009427
pub.
29/05/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 25 april 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « e-Forum, Forum for European e-Public Services », (in het Frans : Hôte européen pour les Services publics en Ligne « Hespel »), waarvan de zetel te 1160 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 25 april 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Fédération internationale de Camping et de Caravanning », afgekort « F.I.C.C. », waarvan de zetel te 1160 Brussel gevestigd is; 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 25 april 2002 worden de nieuwe statuten van de internationale vereniging « Fédération internationale de Médecine manuelle », afgekort : « F.I.M.M. », goedgekeurd, waarvan de zetel te 4608 Warsage gevestigd is.

Bij koninklijk besluit van 25 april 2002 worden de nieuwe statuten van de internationale vereniging « Les Choeurs des Communautés européennes », goedgekeurd, waarvan de zetel te 1180 Brussel gevestigd is, en waarvan de benaming thans als volgt zal luiden : « Choeurs de l'Union européenne ».

^