Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 april 2002

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 is Mevr. Claes, F., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het arbeidshof te Antwerpen, aangewezen om haar ambt uit te oefenen in alle arbeidsrechtbanken van het rechtsgebied van he Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 is de aanwijzing van Mevr. Delbecq, E., substituut-proc(...)

bron
ministerie van justitie
numac
2002009350
pub.
13/04/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 is Mevr. Claes, F., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het arbeidshof te Antwerpen, aangewezen om haar ambt uit te oefenen in alle arbeidsrechtbanken van het rechtsgebied van het hof voor een periode van drie jaar, met ingang van 1 april 2002.

Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 is de aanwijzing van Mevr.

Delbecq, E., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, tot het ambt van eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, hernieuwd voor een periode van drie jaar, met ingang van 1 mei 2002.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^