Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 februari 2002

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 januari 2002 is benoemd tot griffier bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, Mevr. Anize, A., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank. Bij koninklijk besluit van 5 februari 2002 i Bij koninklijk besluit van 5 februari 2002 is voorlopig benoemd tot adjunct-griffier bij de rec(...)

bron
ministerie van justitie
numac
2002009142
pub.
14/02/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 januari 2002 is benoemd tot griffier bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, Mevr. Anize, A., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 5 februari 2002 is benoemd tot adjunct-griffier bij het hof van beroep te Bergen, Mevr. Vansuyt, G., opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Bergen.

Bij koninklijk besluit van 5 februari 2002 is voorlopig benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Mevr. Rooze, W., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 5 februari 2002 is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de politierechtbank te Brussel, Mevr. Debuisson, M., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel.

Bij koninklijk besluit van 6 februari 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2002, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Mol, Mevr.

Mentens, G., adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Bij koninklijk besluit van 5 februari 2002 is benoemd tot secretaris bij het parket van het hof van beroep te Gent, Mevr. De Beer, A., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van dit hof.

Bij ministerieel besluit van 11 februari 2002 is tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij de politierechtbank te Turnhout, Mevr. Rens, M., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

^